Elbilar och hybrider

Vår verkstad är Certifierad för att utföra underhåll och reparationer på elbilar.

Våra tekniker har slufört utbildning steg 1 och 2 i high voltage.

Kortare beskrivning:
Certifiering, Verkstaden är insatt vilka risker som finns när man arbetar

med elbilar.

Verkstaden har tillgång till korrekt verkstadslitteratur, verktyg och skyddsutrustning.

Arbetsplatsen är korrekt avspärrad under arbete i högvoltsystemet.

 

Steg 1 ,  Man får lov att ta in bilen i verkstaden och arbeta 

på dom delar som ej innefattar högvolt.

Steg 2,  Man får lov att arbeta i högvoltssystemet efter det är satt i spänningslöst läge.

Vilket kontrolleras av en High voltage technician.